Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul acestui website, textele, fotografiile, grafica precum și orice alte materiale prezentate pe acesta sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu cele ale altor forme de protejare a proprietații intelectuale.

Nu se pot copia, descărca, reproduce, republica, posta etc., niciun fel de text, grafica imagine, simbol pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al ANAISHA PRESS S.R.L. sau al deținătorului drepturilor de autor.

Nu se pot crea,  modifica,  adapta  niciun fel de  material sau de  informație conținute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepția utilizării personale, non-comerciale.